info@topschool.hu
+36 70 361 71 38

Modális segédigék a múltban – Modal Verbs for the Past

can, could, may, might, must, should, would, modal verb, modális segédige, tanfolyam, angol, nyelviskola

Vissza a nyelviskola online tananyagaihoz

Modális segédigék a múltban – Modal Verbs for the Past

Talán az egyik legnehezebb területe az angol nyelvtanulásnak a modális segédigék használata, azon belül is a múltbeli alakjuk bonyolultabb szerkezete, ill. különböző árnyaltabb múltbeli jelentéseik pontos megértése.

Múlt időben is használt leggyakrabban előforduló segédigék a következők: can, could, may, might, must, should és would

Nézzünk meg először egy pár nagyon egyszerű példát arra, hogy jelen időben miképpen használjuk ezeket a modális segédigéket:

can

 • „I can swim, but I can’t cook for my life.” =  Tudok úszni, de ha „megnyúznak sem” tudok főzni. (képesség)
 • „You can’t smoke in the classroom.” = A teremben nem lehet dohányozni. (engedély)

could

 • „I could buy a new car if I wanted to, but I don’t want to.” = Tudnék venni egy új kocsit ha akarnék, de nem akarok.
  (a „can” feltételes módú alakja)
 • „When she was in her early 2Os, she couldn’t read or write.” = A húszas évei elején nem tudott se írni se olvasni.
  (a képességet kifejező „can” múltbeli alakja)  

may

 • „They haven’t called you back, because they may not know your number.” = Lehet, hogy azért nem hívtak vissza, mert nem tudják a számod.
  (a „may ” segédige valószínűséget kifejező jelentése)

might

 • „Dad might be washing the car right now”. = Apa lehet, hogy épp a kocsit mossa.
  (A „might” segédige teljesen megegyezik a „may” valószínűséget kifejező segédigével, ill. függő beszédben a „may” múltbeli alakja is lehet. Mindkettő nagyjából 50%-os valószínűséget fejez ki.)

must

 • „It must be hard to learn Japanese.” = Biztos nehéz japánul megtanulni. (A „must” szintén valószínűséget fejez ki, közel 100%-os valószínűséget.)

 • „Students must not use their smarphones during the test.” = A diákok nem használhatják az okostelefonjukat a vizsgán. (A „must” modális segédige kötelességet is kifejezhet jelen időben.)  

should

 • „I think you should relax more.” = Szerintem többet kéne pihenned. 
 • „What should I do now?” = Mit tegyek most?

would

 • „I would sell my house if I were you.” = Én eladnám a házam a helyedben.
 • „Why would I eat bread when there’s a whole cake in the fridge? = Miért ennék kenyeret, amikor van egy egész torta a hűtőben?
  (A „would” modális segédige a „will” feltételes módjaként is értelmezhető ezekben az esetekben, de függő beszédben a „will” múlt idejű alakja is lehet.) 

Sokszor magában már a modális segédigék jelen idejű használata is komoly kihívás lehet. A múlt idejű használatuk egészen biztosan az.

Tekintsük át először, hogy hogyan kell képezni a fent felsorolt segédigék múltbeli alakját! Sajnos ez egy kicsit körülményes lesz, de nem lehetetlen sok gyakorlás után magabiztosan használni ezeket sem. A segédigék múlt idejű használatának képlete:

 • MODÁLIS SEGÉDIGE + „HAVE” + AZ IGE HARMADIK ALAKJA
  (MODAL VERB + HAVE + 3rd FORM OF THE VERB)

Az egyszerűség kedvéért válasszuk ki a „csinálni” jelentésű „do” igét, és alkossunk vele egy pár elsőre ijesztőnek tűnő mondatot (a „do” ige harmadik alakja „done”):

 • „I should have done that yesterday.” = (Ezt már) tegnap meg kellett volna megcsinálnom.
 • „He would have done that if I hadn’t stopped him.” = Ha nem állítom meg, megtette volna.
 • „They must have done that to make their parents happy.” = Biztos azért csinálták, hogy boldoggá tegyék a szüleiket.
 • „I could have done that yesterday, but I didn’t.” = Tegnap megtehettem volna, de nem tettem meg.
 • „The driver may have done that to avoid the collision.” = Lehet, hogy a vezető azért csinálta, hogy elkerülje az ütközést.

Jól látszik, hogy szerencsére ebben a szerkezetben csak a modális segédigék változnak, a szerkezet többi része nem, semmilyen személyben.

Ami igazán nehézzé teszi a múlt idejű modális igékkel képzett szerkezetek használatát, az az, hogy sok esetben múlt időben a modális segédige jelentése megváltozik. Íme egy táblázat, amin ez jól nyomon követhető:

 • must do = muszáj megcsinálni  > must have done = biztosan megtette (valaki)
 • can’t do = nem lehet megtenni > can’t have done = biztosan nem tette meg / nem tehette meg  (lehetetlenség)
 • might do = lehet, hogy meg fogja tenni > might have done = lehet, hogy megtette / megtehette volna
 • may do = lehet, hogy meg fogja tenni > may have done = lehet, hogy megtette
 • should do = meg kéne tenni > should have done = meg kellett volna tenni
 • could do = meg tudná tenni / meg tudta tenni > could have done = megtehette volna (de nem tette)
 • shouldn’t do = nem kéne megtenni > shouldn’t have done = nem kellett volna megtenni
 • would do = megtenné > would have done = megtette volna

A fent leírtak alapján próbáljuk meg magyarra fordítani a következő példamondatokat:

 • I may have been a grizzly bear in a previous life.
 • Who would have thought she was living in Sweden at the time?
 • He could have turned around and left, but he decided to stay instead.
 • Mr. Stone cannot have killed the housemaid, as he was in Sussex at the time.
 • You should have seen his face when I told him I’d crashed his car.
 • What would you have done? Would you have just stood by?
 • The French tourist might have crossed the Channel on Friday.
 • They might not have known where they were going.

(*A megoldások a lecke végén találhatók.)

Ezek után próbáljuk meg az alábbi magyar mondatokat angolra fordítani:

 • Szerintem meg kellett volna vennünk azt a házat. Olyan jól nézett ki!
 •  Lehet, hogy elmeséltem neki, de (már) nem emlékszem.
 •  Tudnom kellett volna, hogy a környék sötétedés után elég veszélyes.
 •  Biztos sokba került nekik ez az út.
 •  Szerintem a kocsit meg kellett volna állítani és alaposan átkutatni.
 •  Nem tudtam volna, hogy mit csináljak ebben a helyzetben. Valószínűleg felhívtam volna valakit.
 •  Az őrmester nem adhatta ki a parancsot, mert akkor még mindig az étteremben volt.
 •  Volt elég idejük, szóval bevásárolhattak volna.

(*Ezek megoldásai szintén a lecke végén találhatók.)

A modális segédigék az angol nyelv gerincét képezik, és ezek világos megértése nagyon sokat segíthet minden haladó angolt tanuló diák számára. Remélem sikerült egy kicsit világosabbá tenni a használatukat!

További jó gyakorlást és sok örömet kívánok a tanuláshoz! És persze gyertek hozzánk az angol nyelviskolába tanulni! :)

 

 

 

 

Példamegoldások:

1. Lehet, hogy az előző életemben egy grizzly medve voltam.
2. Ki gondolta volna, hogy Svédországban élt akkoriban?
3. Megfordulhatott volna és elmehetett volna onnan, de úgy döntött, hogy inkább marad.
4. Mr. Stone nem ölhette meg a szobalányt, mert ő épp akkor Sussex-ben volt.
5. Látnod kellett volna az arcát amikor megmondtam neki, hogy összetörtem a kocsiját.
6. Te mit tettél volna? Csak ott álltál volna?
7. Lehet, hogy pénteken kelt át a Csatornán a francia túrista.
8. Lehet, hogy nem tudták, hogy merre mennek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. I think we should have bought the house. It looked so good.
10. I may/might have told her/him, but I don't remember (now).
11. I should have known the neighborhood was dangerous after dark.
12. That/This trip must have cost them a lot (of money).
13. I believe the car should have been stopped and searched thoroughly.
14. I wouldn't have known what to do in that situation. Probably, I would have called someone.
15. The sergeant can't/couldn't have given the order/command, because he was still in the restaurant (then).
16. They had ample time, so they could/might have done the shopping.


Vissza a nyelviskola online tananyagaihoz