info@topschool.hu
+36 70 361 71 38

ECDL tanfolyam, képzés Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Internet, Adatbázis-kezelés, Outlook, IKT, vizsga

ECDL, tanfolyam, tanfolyamok, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, internet, adatbázis-kezelés, Outlook, IKT, vizsga, képzés, oktatás, iskola, ecdl tanfolyam, számítógépes képzés

ECDL vizsgaidőpontok

ECDL vizsgaszervezés ideiglenesen szünetel a Top School Oktatási Központban!


ECDL: Európai Számítógép-használói Jogosítvány az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány. Az ECDL vizsgák megszerzéséhez ECDL vizsgakártyát kell váltani. A kártya ECDL vizsgaközpontban megvásárolható. Az ECDL vizsgákat az első sikeres vizsgától számított (legfeljebb) három éven belül kell teljesíteni.

 

Az ECDL vizsgára minden esetben online kell jelentkezni legkésőbb a vizsgát megelőző
munkanapon 20 óráig!

ECDL vizsgát minden héten pénteken 17 órától, illetve szombaton 8 órától tartunk. Jelentkezni az info@topschool.hu email címen lehet a következő adatok elküldésével: név, születési hely és időpont, anyja neve, vizsga dátuma, modul neve, (ha már van) vizsgakártya száma.

Ingyenes 7db ECDL vizsga az ECDL tanfolyamhoz! Részletek itt: ECDL képzés

ECDL regisztrációs díjak:

 • ECDL Select és 7 modulos vizsgakártya díja:
  (ECDL Irodának fizetendő):   7.500 Ft
 • ECDL Select és 7 modulos vizsgakártya a nappali tagozatos diákoknak
  (ECDL Irodának fizetendő) :   5.500 Ft
 • ECDL START alap vizsgakártya díja:
  (ECDL Irodának fizetendő) :   6.000 Ft
 • ECDL START utáni "FULL", regisztrációsdíj-különbözet: 3.000 Ft
 • ECDL Képszerkesztés vizsgakártya
  (ECDL Irodának fizetendő) :   4.000 Ft
 • ECDL Webkezdő vizsgakártya
  (ECDL Irodának fizetendő) :   4.000 Ft

ECDL vizsgadíjak modulonként:

 • Felnőtteknek:   2.500 Ft
 • Nappali tagozatos diákoknak:   1.800 Ft

ECDL tanfolyam

ECDL modul felkészítő tanfolyamok:


ECDL számítógépes tanfolyam

ECDL vizsga és képzés jegyzetei:

Általános tudnivalók az ECDL vizsgáról

A hallgató az ECDL rendszerbe való első jelentkezésekor okmányként kezelendő vizsgakártyát kap, amelyre adatait a vizsgaközpont vezeti fel. A vizsgakártya az első sikeres vizsgától számított három évig érvényes, lejárta után új ECDL vizsgakártyát kell váltani, és az addig teljesített vizsgákat meg kell ismételni.

Az ECDL vizsgán használandó szoftver a hallgató által választható, az adott vizsgaközpont akkreditált szoftverei közül. Egy vizsga ideje 45 perc, így egy napon több vizsga is letehető, azonban közöttük legalább 20 perc szünetet kell tartani.

Az ECDL vizsga lebonyolítása

Az ECDL vizsgára történő jelentkezéskor a vizsgázónak be kell mutatnia a személyi igazolványt vagy az útlevelet (14 éven aluliak esetében az érvényes diákigazolványt), és az érvényes vizsgakártyát.

Az ECDL vizsgák megkezdése előtt a vizsgabiztos megállapítja a vizsgázók személyazonosságát és tájékoztatást ad a vizsga szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményéről, továbbá gondoskodik a vizsga rendjének megtartásáról. Ezt követően kiadja az ECDL vizsga feladatait.

Segédeszköz nem használható, a teremben elérhető távolságban táska, mobiltelefon stb. nem lehet, a mobiltelefonokat a vizsga idejére ki kell kapcsolni.

A vizsgázók számára a vizsgaközpont pecsétjével ellátott lapokat és lemezeket kell biztosítani. Az ECDL vizsga során csak ezekre lehet dolgozni.

Az ECDL vizsga rendelkezésre álló idő modulonként maximum 45 perc. Ebbe az időbe a feladatok ismertetésének ideje, illetve a vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő nem számítható bele.

Ha a vizsgázó befejezte a feladat kidolgozását, vagy a rendelkezésre álló idő letelt, a nála lévő összes feladat- és munkalapot átadja a vizsgabiztosnak értékelésre, aki közvetlenül a kidolgozást követően ráírja a beadás időpontját, és ellátja kézjegyével. Az idő lejárta után beadott dolgozatok érvénytelenek, a vizsgát meg kell ismételni.

Az ECDL vizsga ideje alatt a vizsgázók a termet csak rendkívül indokolt esetben hagyhatják el. A teremből a vizsgázó semmilyen, a kérdésekkel és megoldásokkal kapcsolatos anyagot nem vihet ki.

Az ECDL vizsga közben a vizsgázók egymással egyáltalán nem, a vizsgáztatóval is csak kivételes esetben kommunikálhatnak. A vizsgázó a feladat elkészítéséhez tanácsot és segítséget nem kérhet, és nem kaphat.

A vizsgabiztos amennyiben szabálytalanságot észlel, a vizsgát azonnal felfüggeszti: elveszi a vizsgázó dolgozatát, ráírja az elvétel okát, és aláírja. A vizsgázót a teremből eltávolítja, és a szabálytalanságról 48 órán belül értesíti az NJSZT ECDL Irodáját.

Ha a vizsgázó orvosilag igazolt fogyatékossága miatt a vizsga írásbeli részének (IT Alapismeretek - ECDL 1. modul) letételére nem képes, akkor e vizsga követelményeinek szóban tehet eleget.

Ha a vizsgázó a számára esedékes vizsgaidőpontban nem jelenik meg, számára új időpontot kell biztosítani, az ECDL vizsgadíj fizetési kötelezettségről ebben az esetben az ECDL vizsgaközpont saját hatáskörében dönt.

Az ECDL vizsga nyelve a magyar, a feladatlapokat a vizsgaközpontok a mindenkori hivatalos, nyilvános könyvárusi forgalomban is kapható ECDL vizsgapéldatárból állítják össze.

A vizsgázók teljesítményének értékelése

A vizsgafeladatok értékelését a vizsgabiztos végzi az ECDL követelményei alapján. A sikeres ECDL vizsgákat egyenként, az ECDL vizsgakártyán erre megjelölt helyen a vizsgaközpont igazolja, oly módon, hogy az erre megjelölt helyre a "MEGFELELT" minősítést írja be. A sikertelen vizsgákat a vizsgakártyára nem vezetik fel.

További ECDL tudnivalók

Hivatalos ECDL információk az NJSZT az ECDL hivatalos magyarországi oldalán talál.